Dahilan ng pagdating ng mga kastila

Hindi siya nagkakamali si Simoun at Ibarra ay iisa.Nabigla pa si Simoun ng lumapit sakanya si Basilio.Dali-dali nitong binunot ang kanyang baril at tinutukan si Basilio.Ipinakilala ni Basilio ang sarili sa pamamagitan ng pagpapagunita kay Simoun na siya ang tumulong dito nang ilibing ang kanyang ina.Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.Noong ika-13 ng Hunyo 1571, ang mga Kastila ang nagpasimula ng mainit na digmaan laban sa mga Muslim ng Maynila na pinamumunuan ng huling haring Muslim na si Rajah Soliman (ang pinuno ng mga Sultan sa Luzon).

Pabalik na sa bayan si Basilio ng makita niya si Simoun. Nang magsimulang maghukay si Simoun at manghina, nilapitan niya ito, napagsino ng husto at naghandog ng tulong.

Tiongson Discipline: Education Nagsisimula ang pag-aaral na ito sa taong 1863, pagkat sa taong ito pinabando ang dekreto real hinggil sa pagtatatag ng Escuela Normal para sa mga lalaki sa Maynila at ang pagbubukas ng mga paaralang primarya sa Sangkapuluan na siyang matatawag na unang kongkreto at mapagpasiyang hakbang na ginawa ng Gobyernong Espanyol upang maialis sa kamay ng mga Relihiyoso ang sistema ng edukasyon, at upang maisakatuparan ang patakaran ng Hispanisasyon ng mga "Indio" na hindi naisagawa ng napakaraming naunang dekreto real, mula 1634 hanggang 1792.

Nagwawakas naman ang pag-aaral sa taong 1935, pagkat sa taong ito pinasinayahan ang Komonwelt ng Pilipinas na humingi ng ganap na Pilipinisasyon ng gobyerno, pati na ng Department of public Instruction at, sa ilalim nito, ang Bureau of Education, na dati'y napapailalim sa Amerikanong Bise-gobernador ng Pilipinas.

Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu.

Ipinagawa niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig-Indangan, Pulo ng Simunol, Lalawigan ng Tawi-Tawi.

Search for dahilan ng pagdating ng mga kastila:

dahilan ng pagdating ng mga kastila-67dahilan ng pagdating ng mga kastila-26dahilan ng pagdating ng mga kastila-22

Itinatag ng mga Kastila na pangunahing lugar ang Manila at nagplano sila na lusubin ang Visayas. Ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang talikdan ang kanilang relihiyon at tanggapin ang Kristiyanismo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dahilan ng pagdating ng mga kastila”